Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Aš - Selb, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Boží Dar - Oberwiesenthal, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Cínovec - Zinnwald/Cinvald, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz/Soběnice, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Doubrava - Bad Elster, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Hora sv. Šebestiána - Reitzenhain, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Jiříkov - Neugersdorf, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého .... 344/1997 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1997
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-344
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.1828306
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1997-344" DocId="1828306" DocType="Sdeleni" Collection="cs" Code="1997-344" Year="1997" Batch="113" Number="344" Quote="344/1997 Sb." Title="Sd&#x11B;len&#xED; Ministerstva zahrani&#x10D;n&#xED;ch v&#x11B;c&#xED; o sjedn&#xE1;n&#xED; Ujedn&#xE1;n&#xED; mezi Ministerstvem financ&#xED; &#x10C;R a Spolkov&#xFD;m ministerstvem financ&#xED; SRN o z&#x159;&#xED;zen&#xED; p&#x159;edsunut&#xE9;ho n&#x11B;meck&#xE9;ho pohrani&#x10D;n&#xED;ho odbavovac&#xED;ho stanovi&#x161;t&#x11B; na silni&#x10D;n&#xED;m hrani&#x10D;n&#xED;m p&#x159;echodu A&#x161; - Selb, Ujedn&#xE1;n&#xED; mezi Ministerstvem financ&#xED; &#x10C;R a Spolkov&#xFD;m ministerstvem financ&#xED; SRN o z&#x159;&#xED;zen&#xED; p&#x159;edsunut&#xE9;ho n&#x11B;meck&#xE9;ho pohrani&#x10D;n&#xED;ho odbavovac&#xED;ho stanovi&#x161;t&#x11B; na silni&#x10D;n&#xED;m hrani&#x10D;n&#xED;m p&#x159;echodu Bo&#x17E;&#xED; Dar - Oberwiesenthal, Ujedn&#xE1;n&#xED; mezi Ministerstvem financ&#xED; &#x10C;R a Spolkov&#xFD;m ministerstvem financ&#xED; SRN o z&#x159;&#xED;zen&#xED; p&#x159;edsunut&#xE9;ho &#x10D;esk&#xE9;ho a n&#x11B;meck&#xE9;ho pohrani&#x10D;n&#xED;ho odbavovac&#xED;ho stanovi&#x161;t&#x11B; na silni&#x10D;n&#xED;m hrani&#x10D;n&#xED;m p&#x159;echodu C&#xED;novec - Zinnwald/Cinvald, Ujedn&#xE1;n&#xED; mezi Ministerstvem financ&#xED; &#x10C;R a Spolkov&#xFD;m ministerstvem financ&#xED; SRN o z&#x159;&#xED;zen&#xED; p&#x159;edsunut&#xE9;ho &#x10D;esk&#xE9;ho pohrani&#x10D;n&#xED;ho odbavovac&#xED;ho stanovi&#x161;t&#x11B; na silni&#x10D;n&#xED;m hrani&#x10D;n&#xED;m p&#x159;echodu Doln&#xED; Poustevna - Sebnitz/Sob&#x11B;nice, Ujedn&#xE1;n&#xED; mezi Ministerstvem financ&#xED; &#x10C;R a Spolkov&#xFD;m ministerstvem financ&#xED; SRN o z&#x159;&#xED;zen&#xED; p&#x159;edsunut&#xE9;ho &#x10D;esk&#xE9;ho pohrani&#x10D;n&#xED;ho odbavovac&#xED;ho stanovi&#x161;t&#x11B; na silni&#x10D;n&#xED;m hrani&#x10D;n&#xED;m p&#x159;echodu Doubrava - Bad Elster, Ujedn&#xE1;n&#xED; mezi Ministerstvem financ&#xED; &#x10C;R a Spolkov&#xFD;m ministerstvem financ&#xED; SRN o z&#x159;&#xED;zen&#xED; p&#x159;edsunut&#xE9;ho &#x10D;esk&#xE9;ho pohrani&#x10D;n&#xED;ho odbavovac&#xED;ho stanovi&#x161;t&#x11B; na silni&#x10D;n&#xED;m hrani&#x10D;n&#xED;m p&#x159;echodu Hora sv. &#x160;ebesti&#xE1;na - Reitzenhain, Ujedn&#xE1;n&#xED; mezi Ministerstvem financ&#xED; &#x10C;R a Spolkov&#xFD;m ministerstvem financ&#xED; SRN o z&#x159;&#xED;zen&#xED; p&#x159;edsunut&#xE9;ho n&#x11B;meck&#xE9;ho pohrani&#x10D;n&#xED;ho odbavovac&#xED;ho stanovi&#x161;t&#x11B; na silni&#x10D;n&#xED;m hrani&#x10D;n&#xED;m p&#x159;echodu Ji&#x159;&#xED;kov - Neugersdorf, Ujedn&#xE1;n&#xED; mezi Ministerstvem financ&#xED; &#x10C;R a Spolkov&#xFD;m ministerstvem financ&#xED; SRN o z&#x159;&#xED;zen&#xED; p&#x159;edsunut&#xE9;ho ..." DeclareDate="1997-10-09" PublishDate="1997-12-31" EffectFrom="1997-12-01" LastUpdate="2022-01-18"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Sdeleni
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Aš - Selb, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Boží Dar - Oberwiesenthal, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Cínovec - Zinnwald/Cinvald, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz/Soběnice, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Doubrava - Bad Elster, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Hora sv. Šebestiána - Reitzenhain, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Jiříkov - Neugersdorf, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého .... 344/1997 Sb.
title Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Aš - Selb, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Boží Dar - Oberwiesenthal, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Cínovec - Zinnwald/Cinvald, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz/Soběnice, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Doubrava - Bad Elster, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Hora sv. Šebestiána - Reitzenhain, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Jiříkov - Neugersdorf, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého .... 344/1997 Sb.
title_short Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Aš - Selb, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Boží Dar - Oberwiesenthal, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Cínovec - Zinnwald/Cinvald, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz/Soběnice, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Doubrava - Bad Elster, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Hora sv. Šebestiána - Reitzenhain, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Jiříkov - Neugersdorf, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého .... 344/1997 Sb.
title_full Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Aš - Selb, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Boží Dar - Oberwiesenthal, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Cínovec - Zinnwald/Cinvald, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz/Soběnice, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Doubrava - Bad Elster, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Hora sv. Šebestiána - Reitzenhain, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Jiříkov - Neugersdorf, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého .... 344/1997 Sb.
title_fullStr Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Aš - Selb, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Boží Dar - Oberwiesenthal, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Cínovec - Zinnwald/Cinvald, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz/Soběnice, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Doubrava - Bad Elster, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Hora sv. Šebestiána - Reitzenhain, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Jiříkov - Neugersdorf, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého .... 344/1997 Sb.
title_full_unstemmed Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Aš - Selb, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Boží Dar - Oberwiesenthal, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Cínovec - Zinnwald/Cinvald, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz/Soběnice, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Doubrava - Bad Elster, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Hora sv. Šebestiána - Reitzenhain, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Jiříkov - Neugersdorf, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého .... 344/1997 Sb.
title_sort sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání ujednání mezi ministerstvem financí Čr a spolkovým ministerstvem financí srn o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu aš - selb, ujednání mezi ministerstvem financí Čr a spolkovým ministerstvem financí srn o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu boží dar - oberwiesenthal, ujednání mezi ministerstvem financí Čr a spolkovým ministerstvem financí srn o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu cínovec - zinnwald/cinvald, ujednání mezi ministerstvem financí Čr a spolkovým ministerstvem financí srn o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu dolní poustevna - sebnitz/soběnice, ujednání mezi ministerstvem financí Čr a spolkovým ministerstvem financí srn o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu doubrava - bad elster, ujednání mezi ministerstvem financí Čr a spolkovým ministerstvem financí srn o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu hora sv. Šebestiána - reitzenhain, ujednání mezi ministerstvem financí Čr a spolkovým ministerstvem financí srn o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu jiříkov - neugersdorf, ujednání mezi ministerstvem financí Čr a spolkovým ministerstvem financí srn o zřízení předsunutého .... 344/1997 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1997
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-344
_version_ 1768801185280557056
score 12,242926